تولید و چاپ پاکت های ته دوخت 

 

پاکت های ته دوخت

 

پاکتهای ضخیم با دوخت دوبل جهت بسته بندی کود های شیمیایی ، مواد غذایی ، پودرهای شوینده ، خوراک دام و طیور از 10 الی 50 کیلوگرم

 

 


برخی مشتریان